Thursday, 19 December 2013

挖出國陣在505的大選宣言

高官否認先前言論又一桩。

是媒體閉門造車,還是部長貴人多善忘?

不久前,首相才剛否認他說過“不實施消費稅國家就破產”的言論,如今輪到工程部長法迪拉否認他說過“15條大道收費將從明年1月1日起調漲“。

他說內閣還未作出議決。

這麼說是媒體誤解他的意思了。

這樣的事情發生,也不是頭一遭了。

上個月,副交長阿都阿茲也否認政府將禁止12年車上路,并怪罪是在野黨從中作怪。

事實是,那也是代交長希山慕丁提出來的建議,怎麼反怪在野黨?

部長還說那是根據一項研究報告,說車齡12年以上者最容易出車禍。

最後卻話鋒一轉,反怪起在野黨亂亂講。

我懷疑是政府要先試探人民的反應,如果人民群起反對,那就用在野黨當下臺階。

針對這次大道起價事宜,如果人民也激烈反對,那最後政府會不會“聽取民意”,改以賠償了事?

奇怪的是,工程部長說他現在在度假期間,直到明年,沒有出席內閣會議,因此不知道內閣的最後決定。

即是說,等他明年回來,大道調漲與否,應該有了定奪。

相信內閣此時還未作出任何決定,不然媒體早就大事報導了。

也可見大道收費事宜不由工程部管制,不懂法迪拉為何會接受媒體訪問,然後又否認大道起價。

既要在內閣討論,相信也是由首相或首相署的EPU部長說了算。

有人(包括國陣本身議員)挖出國陣在505的大選宣言,說政府應該兌現其承諾,其中之一是在這五年內,逐步調降大道收費。

“Mengurangkan bayaran tol antara bandar secara berperingkat-peringkat."

與其說是國陣,不如說是巫統吧!

對一個輕諾寡信、朝令夕改的政黨,你能期望甚麼?

Janji DiTetapi?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...